Verwijzing huisarts

Wist u dat u ons rechtstreeks kunt benaderen bij fysieke klachten?
Een verwijzing van de huisarts is niet meer nodig.

Sinds januari 2006 is het niet meer noodzakelijk om via een verwijzing van de huisarts een afspraak te maken voor fysiotherapie. Deze nieuwe regel wordt DTF genoemd. Simpelweg staat dit voor Directe Toegang Fysiotherapie.

Uiteraard staat het u geheel vrij om alsnog met uw huisarts te overleggen. De huisarts blijft hoe dan ook een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Het voordeel van DTF is dat u bij fysieke klachten direct kunt beginnen met het werken aan uw herstel.

Wij adviseren u om vooraf goed uw zorgverzekeringspolis te controleren

In enkele gevallen is er een aantal zorgverzekeraars die in de polisvoorwaarden hebben opgesteld dat een verwijzing van een huisarts altijd noodzakelijk is. Is dit bij uw verzekeraar ook het geval? dan is het raadzaam om een verwijsbrief van uw huisarts op te vragen om de screening, intake en behandelingen vergoed te krijgen van uw ziektekostenverzekeraar.

Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist noodzakelijk.