Wat is een screening?

Wat kunt u verwachten bij het doen van een screening?

Om uw klacht te inventariseren beginnen wij de screening met een vraaggesprek. De vragen die wij u stellen geven onze therapeuten aanwijzingen voor de onderliggende problematiek. Een onderdeel van de screening bestaat uit het verrichten van lichamelijk onderzoek. Uiteraard zijn er ook administratieve zaken rondom uw bezoek aan de therapeut te verrichten, dit noemen wij de intake. Dit alles bij elkaar maakt duidelijk of fysiotherapie inderdaad passend is bij uw fysieke klacht.

Na de screening, intake en het lichamelijk onderzoek stelt de therapeut een conclusie.
Er zijn 4 conclusies mogelijk:

• Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut zal u adviseren over een andere passende oplossing

• Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut maakt met u een afspraak voor de eerstvolgende behandeling.

• Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende informatie nodig van uw huisarts. De aard van de informatie bepaalt of de fysiotherapeut direct of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling. (Het inwinnen van informatie zal uiteraard in overleg met u plaatsvinden.)

• Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling en de fysiotherapeut heeft aanwijzingen dat een andere zorgspecialist in uw situatie gewenst is. In dit geval zal onze fysiotherapeut u doorverwijzen naar uw huisarts. Uiteraard zal de fysiotherapeut zijn bevindingen delen met uw huisarts, tenzij u heeft aangegeven dat u dit liever niet zou willen.